REELZAR s.r.o.
Najľahšie zarobené peniaze sú tie ktoré neminiete
 

Revízie

Vykonávame revízie podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z.

v rozsahu

E2   technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov

triedy objektov

A    objekty bez nebezpečenstva výbuchu

Copyright (c)2012 REELZAR s.r.o.